Bezmotorové lietanie

L-13 Odbor bezmotorového lietania zameriava svoju činnosť hlavne na výchovu nových plachtárov a propagáciu leteckého športu, získavanie nových skúseností pri výkonnom lietaní aj v inštruktorskej činnosti. Technika, ktorú používame na lietanie je štarndardnou výbavou našich aeroklubových letísk. Sú to vetrone typov L-13 a L- 13 A Blaník /akrobatická verzia/, L 23 Super Blaník a VSO-10 Osa.

Výcvik žiaka prebieha na type L-13 Blaník. Na tomto type absolvuje aj prvé samostatné lety, praktickúImage záverečnú skúšku, prvé výkonné a termické lety. Po získaní potrebného počtu nalietaných hodín a skúseností sa môže preškoliť na iné typy vetroňov.

Samotné výkonné, čiže športové lietanie je umožnené typom VSO-10 Osa. Výkonne sa však dá lietať aj na L-13 či L-23. Výkonnému lietaniu sa venujeme aj na rôznych plachtárskych súťažiach konaných na Slovensku.

Na záver je potrebné pripomenúť človeka, ktorý sa snáď najviac pričinil o rozvoj plachtenia na našom letisku. Bol to Juraj Huliak, ktorý žiaľ, už nie je medzi nami.

L-23+Vso-10 Juraj Huliak dal rovnako smer aj výkonnému lietaniu na našom Vso-10 na transporntom voze letisku a v neposlednom rade sa pričinil svojimi skúsenosťami pri výchove nových plachtárov a zdokonaľovaní leteckého umenia pilotov. Za svoj celoživotný prínos a propagáciu letectva bol tiež ocenený Medzinárodnou leteckou federáciou FAI "Diplomom Paula Tissandiera". Samozrejme, že bez priaznivcov majúcich záujem na rozvoji bezmotorového lietania sa nedá stavať budúcnosť tohto prekrásneho športu. 

 

Kto je online

Máme online 5 hostí 

Login