Bezmotorový výcvik

Čo všetko bezmotorový výcvik obnáša?
Požiadavky na to aby ste mohli začať lietať sú:
 • zdravotná spôsobilosť
 • vek minimálne 15 rokov
 • pre záujemcov mladších ako 18 rokov je nutný súhlas rodičov
 • veľa času
 • financie
 • a hlavne chuť lietať
Ak splňujete horeuvedené kritéria, potom môžete byť zaradení do výcviku. Na začiatku je nutné absolvovať teoretické kurzy, ktoré sú organizované väčšinou v zimnom období. Na týchto kurzoch by ste sa mali naučiť tieto predmety:
 • aerodynamika a mechanika letu
 • meteorológia
 • letecké predpisy
 • letecké prístroje
 • stavba lietadiel
 • navigácia
Kurzy sú zakončené písomnou a ústnou skúškou. Po úspešnom absolvovaní môžete začať lietať. Poväčšine sa lieta cez víkendy, pod dohľadom poverených inštruktorov. V Očovej sa používajú 2 spôsoby štartov bezmotorových lietadiel a to:
- aerovlek  (vytiahnutie vetroňa pomocou motorvého  lietadla)
- naviják
Aké sú finančné nároky a ako dlho budem výcvik robiť?
Finančná čiastka, ktorú Vás bude výcvik stáť je pohyblivá a závisí od mnohých faktrorov. Dôležité je, ako často budete na letisku, ako Vám to pôjde, aké bude počasie a pod.. Treba však rátať s celkovými nákladmi 30000,- SK (995,- Eur) až 50000,- Sk (1660,- Eur) do získania pilotnej licencie.
Časová náročnosť je opäť ovplyvnená mnohými faktormi (podobne ako je uvedené vyššie). Väčšinou sa výcvik ukončí za 1 až 2 sezóny, no v niektorých prípadoch aj neskôr. Ak to chcete mať, čo najrýchlejšie a čo najlacnejšie je vhodné chodiť na letisko čo najčastejšie - aspoň 1 až 2 krát do týždňa.
Koho mám kontaktovať ak mám záujem začať lietať?
V prípade záujmu o výcvik, alebo  položenia ďalších otázok nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára, alebo kontaktujte predsedu bezmotorového odboru Ondreja Gallíka na tel. čísle: 0948 762 927.
 

Kto je online

Máme online 4 hostí 

Login