História

Image Slovenský aeroklub Očová vznikol v rámci organizácie "Dobrovoľný zväz ľudového letectva- DOSLET" v roku 1949. Mal tridsať zakladajúcich členov. V roku 1950 bola inšpektormi Povereníctva dopravy po úpravách schválená vzletová a pristávacia dráha v lokalite Luhy , západne od Očovej a pridelené financie na výstavbu hangára a budov.Novému letisku bol pridelený klzák SG- 38 "Glajter", na ktorom bol zahájený výcvik. Štartovalo sa " gumicukom". V nasledujúcom roku dostal klub motorový naviják typu Stratílek a prvý vetroň Z 25 Šohaj. Začalo sa lietať po okruhu. Časom pribudla ďalšia technika: klzák Z 23 Honza, vetrone GB 2B, Z 24 Krajánek a v roku 1952 motorové lietadlo Piper Cub.
Letecký výcvik viedol od vzniku aeroklubu neskorší dlhoročný náčelník, nestor lietania v Očovej Július Huliak.
Image V priebehu roka 1952 dochádza k zlučovaniu jednotlivých odborností aj s technikou s Aeroklubom Zvolen, ktorý mal pre športové lietanie slabšie podmienky na vojenskom letisku Sliač.
V januári 1953 vzniká Zväz pre spoluprácu s armádou, a ten ustanovuje Krajský aeroklub Zväzarmu, letisko Očová. Výcvik naberá novú dimenziu, začína sa s leteckým výcvikom - školením brancov, pre potreby armády. Brancov - parašutistov v tej dobe pripravoval ZMŠ Juraj Kriváň.
Na letisku pribúda technika a v roku 1956 bolo v Očovej už 20 motorových lietadiel rôznych typov. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch sa aeroklub umiestňuje na najvyšších priečkach v súťažiach Zväzarmu. Celé desaťročia bol Očovský aeroklub nazývaný liahňou slovenských akrobatov, medzi nimi aj reprezentantov, ktorých vyškolil Július Huliak. Za viac ako 50 rokov činnosti boli v Aeroklube Očová vyškolené stovky pilotov a možno tisíce parašutistov. Za roky činnosti aeroklubu jeho členovia za svoje úspechy v športovej činnosti obdržali štrnásť titulov Majster športu, jeden titul Zaslúžilý majster športu /Juraj Kriváň/ a mnoho ďalších ocenení doma i zahraničí. Image Základy lietania si v Očovej osvojili mnohí vojenskí a dopravní piloti. Bývalý akrobat svetového mena Ing. Juraj Šouc sa stal skúšobným pilotom Aera Vodochody.
Prvé skúsenosti v lietaní tu získal aj prvý slovenský kozmonaut pplk.Ing. Ivan Bella. Na tomto mieste však nie je priestor pre vymenovanie všetkých osobností známych v leteckom svete.
Nedá sa však nespomenúť inšpektora bezmotorového lietania Juraja Huliaka /žiaľ, už nie je medzi nami/, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj bezmotorového lietania v regióne, aj v rámci Slovenska. Bol otcom myšlienky znovuoživenia skupinovej zlietanosti na bezmotorových lietadlách. V tejto, teraz už dvadsaťročnej tradícii pokračujú jeho odchovanci v rámci skupiny "Očovskí bačovia", známej z leteckých podujatí aj v zahraničí.

Dobrou príležitosťou predviesť letecké umenie pilotov sú letecké dni. Prvý sa konal v Očovej už v roku 1953. Zúčastnilo sa na ňom 15 lietadiel. Od tejto doby boli letecké dni organizované pravidelne, na okrúhle výročia SNP, naposledy v r. 2008, podľa záujmu leteckej verejnosti aj v obdobiach medzi výročiami.

 

Kto je online

Máme online 20 hostí 

Login