Motorové lietanie

Motorové lietanie

Z-226 S lietaním na motorových lietadlách sa na očovskom letisku začalo v roku 1952, ked bolo z Aeroklubu Zvolen delimitované prvé motorové lietadlo Piper Cub. Medzi prvých pilotných žiakov patril aj majster športu Ing. Juraj Šouc.. Základňu motorového lietania tvorili v tej dobe piloti s ukončeným výcvikom vo zvolenskom aeroklube.
 Novovzniknutá organizácia Zväzarmu /1953/ už vo svojich počiatkoch vytvorila predtým nevídané podmienky pre rozvoj lietania a parašutizmu aj vo zvolenskom okrese. Osobitne priaznivé podmienky vznikli pre rozvoj motorového lietania. V tej dobe očovský Aeroklub netrpel nedostatkom leteckej techniky. Hangár bol ňou preplnený tak, že lietadlá museli byť stavané na " čumáky". Z-43 Popri turistických Z 22 Junák a M1C a M1D Sokol, bol lietadlový park rozširovaný o novododávané, ako i z prebytkov armády uvolňované typy C 104, C 106, C 105, neskôr i Aero 45 a L 200 Morava. Výcvik bol zabezpečený dostatkom pohonných hmôt a iného prevádzkového materiálu. Počnúc rokom 1953 očovský Aeroklub úspešne plnil úlohy vo výcviku brancov pre letecké učilište. Vo výcviku v súčinnosti so Vzdušnými silami Armády SR a ich potrebami sa v Slovenskom Aeroklube Očová pokračuje doteraz. L-60S S očovským aeroklubom je nerozlučne spätá história slovenskej leteckej akrobacie, pre ktorú mnoho vykonal jeho dlhoročný náčelník Július Huliak. Jeho pôsobenie vo funkcii trénera a vhodné ubytovacie podmienky urobili z očovského letiska skutočnú základňu slovenských akrobatov. Na kurzy, či sústredenia sem prichádzali akrobati z celej ČSSR. Z vlastných radov vyrástli mnohí poprední akrobati - akými boli víťaz Lockheed Trophy v r. 1962, majster športu Ing. Juraj Šouc, majsterka športu Emília Závodská - Novotná, Ing. Ján Jurčák ... Vo výsledkových listinách leteckých navigačných súťaží sa na popredných miestach často objavovali mená majstrov športu Jána Bindera a dlhoročného náčelníka aeroklubu Pavla Dorota.

 

Kto je online

Máme online 6 hostí 

Login